CTY TNHH KONDO TEKKO VIỆT NAM & CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

CTY TNHH KONDO TEKKO VIỆT NAM
- Chủ tịch: MR. KOICHI KONDO - Phó Giám đốc: MR. YAMADA HAJIME - Trưởng Phòng: MR.NGUYEN VAN CHIEN